Skolbanken Logo
Skolbanken

Platser i Halland

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Vi kommer bekanta oss med olika platser i vårt landskap Halland.

Förankring i kursplanens syfte

Genom temat utveckla förmågan att jämföra och reflektera över människors livsvillkor, geografiska platser kring hembygden, hur hembygden har förändrats över historiska tidsperioder, samt genomföra aktiviteter i utemiljö.

Konkretisering av kunskapskravet

Jag har hört om olika platser i Halland.
Jag har besökt olika platser i Halland.
Jag förstår att det varit annorlunda för länge sen.
Jag har hört vissa fakta om medeltiden och nutid.
Jag har hört om allemansrätten.

Innehåll

* Jag tittar på filmer om Halland eller med historisk anknytning.

* Jag läser eller lyssnar på berättelser om eller från förr i tiden.

* Jag tar del av olika bilder som hör till temat.

* Jag tittar på karta över Halland.

* Jag besöker Varbergs fästning.

* Jag besöker Simlångsdalen under en friluftsdag.

* Jag medverkar i att förbereda packning, samt kommunicera kring klädval.

* Jag arbetar med film och text kring allemansrätten.

 

Bedömning

Jag känner till vissa ord och begrepp från temat.

Jag känner till något om medeltiden.

Jag känner till olika platser i Halland.

Jag är delaktig i förberedelserna inför friluftsdagen.

 


Läroplanskopplingar

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Konst, arkitektur och design i samhället.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.

Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.

Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.

Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.

Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.

Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.

Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.

Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.

Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.

Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback