Skolbanken Logo
Skolbanken

BAIO- Bokstavsjakt

093261 Förskolan Sture, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Barnen kommer att få gå på stadsmöte och leta efter de bokstäver vi arbetat med under tidigare veckor, dvs. A-F.

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Förståelse för hur det är att genomföra ett uppdrag samt att samarbeta mot ett gemensamt mål.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmågan att känna igen vissa bokstäver, att ta och följa enklare instruktioner samt att förmågan att arbeta i grupp.

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

De ska få gå på bokstavsjakt under stadsmötet. Barnen kommer att få välja en bokstav mellan A-F som de sedan ska försöka hitta under stadsmötet. 

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

-Vad tror ni att vi ska göra med de här?

-Hur många bokstäver tror ni att vi kommer att hitta?

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

-Vilken bokstav valde du?

-Vart kan du tänkas hitta den?

-Hur ser din bokstav ut?

-Ser du någon bokstav som ser ut som din?

-Vart ska vi leta?

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

-Hur var det att leta bokstäver?

-Hittade du lika många som du trodde att du skulle hitta?

 

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback