Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

8B Att berätta om dig själv och din familj

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 5 oktober 2020

Att skriva en text och berätta om sig själv och familj. Beskriva på ett enkel sätt personers utseende och platser.

Tidsperiod: VECKA 39-42

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

  • Hur använder man adjektiv i spanska
  • Namn på adjektiv
  • Namn på byggnader: skola (escuela/colegio); piso (lägenhet); casa (hus).
  • Familj  medlemmar
  • Personliga pronomen (repetition)
  • hur böjer man verb Ser: att vara; att vara från; LLamarse: att heta; Vivir: att bo/att leva; Gustar: att tycka om; IR: att gå/åka/ska; Tener: att ha; Estar: att ligga geografisk; att må; att befinna sig
  • Negation 
  • Andra viktiga ord som: que (som); allí(där); bastante (ganska); durante (under); las vacaciones (semester); un problema (ett problem); ¿Qué más? (vad mer?); sobre todo (framförallt); también(också).
  • Meningar/ord som man använder när man börjar och slutar  ett brev/mejl.

 Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Vecka 39 

Vad Övning av namn på adjektiv. Verbet Vivir; Tener; Gustar

Hur Genomgångar; skriftliga uppgifter under lektionstid. Där man bildar meningar med de olika verben. Quizlet; Kahoot.

 

Vecka 40 

Vad Verbet Estar; IR. Övar inför provet fre 9 oktober.

Hur Skriftliga uppgifter under lektionstid. Där man bildar meningar med de olika verben. Quizlet; Kahoot

Vecka 41

Vad Övar inför provet. Prov tor 22 oktober

Hur Skriftliga övningar inför provet.

Vecka 42

Vad Du ska lära dig att uttrycka dig skriftlig och muntlig och berätta vad du gör på fritiden.

Hur Lyssna på texten och gör övningar på Webbsidan. Skriftliga övningar med verb och nytt ordförråd. Quizlet med nya ord.

 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17/103

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

 Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter; ditt deltagande på lektionen samt nån test/läxförhör. 

 

Kopplingar till läroplanen. Bläddra neråt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback