Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Fysik - Kraft, rörelse & värmeöverföring

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Du kommer att få lära dig mer om kraft, rörelse och värmeöverföring. Det är saker som vi ofta tar för givet, men varför faller egentligen en sten rakt ner när du släpper den? Om du släpper ett bowlingklot och en tennisboll från en hög höjd, vilket nuddar marken först, bowlingklotet eller tennisbollen? Det finns massor med krafter runtomkring oss som påverkar oss hela tiden utan att du tänker på det? Hur förflyttas egentligen värmen och hur fungerar en termos? Det, och mycket mer, ska du få lära dig mer om nu.

Innehåll 

Genom olika arbetssätt kommer du att lära dig mer om:

 • Acceleration
 • Hastighet
 • Rörelse
 • Fritt fall
 • Olika krafter - t.ex. gravitationskraft, friktionskraft och centripetalkraft. 
 • Kraft och motkraft
 • Tyngdpunkt
 • Värmeöverföring/energiflöden
 • Hur en termos fungerar

Elevinflytande

Efter presentation av arbetsområdets innehåll fick du och dina klasskamrater komma med idéer och förslag på hur ni ville arbeta med området samt hur ni ville presentera arbetsuppgifter och bli bedömda. Vi diskuterade arbetsområdet tillsammans och kom fram till följande arbetssätt.  

Arbetssätt

Del 1. Vetenskapligt arbetssätt
Du kommer att arbeta vetenskapligt genom utföra och dokumentera olika laborationer och undersökningar. Bl.a. laborationen Fritt fall.  

Del 2. Film, genomgångar och spel
Du kommer att få ett digitalt faktahäfte med text. Dessutom kommer du att få arbetsuppgifter på lösblad att göra. Du kommer även att titta på filmer, lyssna och delta i genomgångar samt arbeta med olika uppgifter enskilt eller med den som sitter bredvid. Dessutom kommer du att på ett lustfyllt sätt lära dig mer om området genom olika spel och lekar (t ex bingo och digitala spel).

Del 3. Kontinuerlig kunskapsöversikt
Olika digitala quiz ger en bild av era kunskaper och intressen vilket lägger grunden för vidare arbete och eventuell fördjupning och/eller repetition. Denna kontinuerliga kunskapsöversikt ska fungera som en väckarklocka för både er och mig och underlätta den kontinuerliga planeringen. 

Del 4. Presentera kunskap om fysiken som du lärt dig
Genom en avslutningsuppgift, efter varje delområde, får du möjlighet att visa vad du lärt dig och att du förstår sambanden inom fysiken.

Bedömning

Du ska kunna:

 • Samtala om och diskutera frågor som rör krafter och rörelse.
 • Genomföra, planera, dokumentera och utvärdera undersökningar i fysik.
 • Förklara olika begrepp, till exempel: friktionskraft, centripetalkraft, acceleration och rörelse. 
 • Förklara hur olika krafter påverkar oss i vår vardag och hur olika saker är designade för att utnyttja den kunskapen.
 • Veta och berätta om vetenskapsmännen Isaac Newton och Galileo Galilei.

Du bedöms genom:

 • Samtal och diskussioner
 • Teoretiska och laborativa uppgifter
 • Avslutningsuppgifter

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:

 • I dina fakta- och arbetshäften. 
 • Med digitala redskap -  tex Classroom

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.
Efter avslutat temaarbete gör även din lärare en egen utvärdering och analys av arbetsområdet. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback