Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Höstlöv

Lövberga förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 10 oktober 2022

Vi upptäcker naturen med barnen och jämför löv.

Syfte:

Vi undervisar barnen om svenska skogen, vi tittar på olika träd, vad heter dom? Hur ser löven ut? Är dom olika/lika? Färger? Storlek?

Vi kommer att plocka in löv och skapa olika djur, lövkonst!!!

Löven lamineras och vi skapar en sorteringslek med löven, kategorisering, ett memory.

Arbetet fortgår utifrån barnens intressen. Alla pedagoger ansvarar för dokumentationen.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback