Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och Hälsa åk 1-3

Stentägtskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Du kommer att få prova på olika lekar och aktiviteter som finns i ämnet idrott och hälsa.

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • Springa, hoppa, kasta, fånga, åla, rulla, klättra, hänga.
 • Leka på egen hand och tillsammans med andra.
 • Förstå lekarnas regler och handla utifrån dessa.
 • Ta ansvar, t.ex. samlas i ringen, lyssna vid genomgång, ta hänsyn till de andra eleverna, hålla ordning på dina kläder.
 • Prova på att instruera och leda någon aktivitet i klassen.
 • Förstå allemansrätten och vistas utomhus på ett säkert och naturligt sätt.
 • Bli medveten om risker vid vid olika fysiska aktiviteter och veta hur du ska hantera dessa.

Det här kommer undervisningen att innehålla

Olika övningar med:

 • rörelse tex. redskapsbanor, gymnastik, lekar m.m.
 • lekar med boll.
 • olika lagspel.
 • prova på friidrott.
 • danser och rörelse till musik.
 • orientering på skolgården.
 • friluftsliv, utevistelse och allemansrätten.
 • säkerhet, hänsynstagande och samarbete.
 • simning
 • nödsituationer vid vatten, isar och på skolan; Första hjälpen
 • samtal och resonemang om idrottens påverkan av hälsan samt förebyggande av skador.
 • vara med och önska och delvis leda delar av lektioner.

 

Det här vill vi att du ska lära dig

Kroppskontroll
Lyssna på instruktioner och delta efter bästa förmåga i alla olika moment på idrottslektionerna.
Vänta på din tur och kunna samspela med dina klasskamrater.
Följa regler och acceptera att förlora ibland vid olika lekar och spel.
Sköta om din egen hygien med att byta kläder, duscha och ta ansvar för dina saker.
Förstå att idrottsaktiviteter kan förbättra hälsan.
Få vattenvana och lära dig simma.
Vistas ute i naturen, ta hänsyn till naturen och använda lämplig klädsel.
Känna till något om allemansrätten.
Förstå och kunna orientera med hjälp av en enkel karta över skolgården.

Bedömning

Vi använder matrisen och gör kontinuerliga bedömningar av dina olika förmågor i ämnet idrott. Bedömning sker i form av lärarobservationer och aktivt deltagande.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och Hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback