Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Författarporträtt

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Författarporträtt- ett arbetsområde kring kända författare under 1700- och 1800talet. Hur påverkas en författare av det samhälle som den lever i?

Du kommer att arbeta med att

- läsa ett utdrag av en författare

- läsa om en författare

- läsa om den epok författaren levde i.

Du blir bedömd på din text och hur du kopplar författare med tid samt verk.

Dessutom ska du vara källkritisk och föra ett källkritiskt resonemang.

 

Lycka till!

 

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Författarporträtt