Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8

Hkk år 8 HT-21 Kristinedalskolan

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Preliminär planering år 8 HT-21.

Detta är en preliminär planering av höstterminens Hem och Konsumentkunskap år 8. Det betyder att den kan komma att ändras under terminens gång. 

I år 8 fokuserar vi på hur vi ska lära oss att äta på ett nyttigt och balanserat sätt, och metoder för att laga mat och baka. Ni tränar på att använda begreppen hälsa, ekonomi och miljö. Ni kommer få lära er om näringsämnen, var de finns, varför kroppen behöver dem och hur de skall fördelas. Tallriksmodellen och matcirkeln är två verktyg som ni ska lära er samt ni ska lära er att utvärdera och se din arbetsprocess under arbetets gång.

 

Lektion 1-4. Introduktion av ämnet och det centrala innehållet. Betyg och bedömning. Hygien, disk och förhållningssätt i köket. Repeterar olika sorters jäsmedel och att läsa och följa recept. Ni tränar på att baka med jäst och bakpulver samt jämför produkten utifrån pris och innehåll utifrån Hälsa, Ekonomi och Miljö. Utvärderar arbetsprocess.

Lektion 5-9. Fokus på grundläggande matlagningsmetoderna. Ni lagar enklare maträtter såsom linssoppa, ratatouille och kycklinggryta. Ni tränar bland annat på att koka, fräsa, sjuda, skära och reda. Ni kommer få använda digitala verktyg när vi läser och följer recept. Vi arbetar med Tallriksmodellen, matcirkeln och går igenom näringsämnen. Planering och utvärdering sker kontinuerligt. Ni kommer få läxa om matlagningsmetoder, tallriksmodellen och matcirkeln. Ni ska lära er hur man planerar för en nyttig och välbalanserad måltid.

Lektion 10-12. Teoretisk prov. Planering av en egen tillagad fiskmåltid. Vi jämför köpta och hemgjorda fiskpinnar enligt HEM. Upplagning av sin egen planerade fiskmåltid. Utvärderar arbetsprocess och metoder. 

Lektion 13. Praktiskt test av bland annat metoder samt att kunna läsa och följa recept. Ni planerar och tillagar en måltid utifrån HEM. 

Lektion 14-16. Vi pratar om traditioner och julen. Hur firar vi julen? Går igenom städning och hygien. Eventuellt julbak enligt traditioner. Vi summerar och utvärderar terminen. Vad har vi lärt oss?

 


Läroplanskopplingar

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback