Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Lösningar och blandningar

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Lösningar och blandningar finns överallt. Med vad är skillnaden? Kan man skilja ämnen åt som har lösts eller blandats? Och i så fall, vilken nytta har man av att kunna göra det?

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • förklara skillnaden mellan blandning och lösning.
 • genomföra enkla undersökningar.
 • separera lösningar och blandningar med olika metoder.
 • förklara och använda de olika kemiska begreppen som tillhör arbetsområdet. T.ex. avdunstning, vattenlöslig, vattenfast, sil och filter.
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • jämföra resultatet av din undersökning med någon annans resultat.

Undervisning

Du ska få

 • läsa texter, söka information och svara på frågor.
 • se på filmer om kemi, blandningar och lösningar.
 • gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör kemi.
 • göra uppgifter som hör till arbetsområdet.
 • lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; blandning, lösning, ämnen, galler, såll, sil, filter, avdunstning och vattenlöslig.
 • genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild, enskilt och gemensamt, där vi tränar på att dokumentera med hjälp av olika ämnesspecifika begrepp.
 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att

 • du planerar och genomför undersökningar som redovisas och bedöms utifrån hur väl du genomför och dokumenterar din arbetsgång samt slutligen drar slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter, lyssnar till andras tankar.
 • du  använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika kemiska samband.
 • du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Lösningar och blandningar, åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback