Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Podcast om revolutionerna

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

I den här uppgiften ska du skapa en podd. Du får möjlighet att, tillsammans med en vän, diskutera den franska eller (och) amerikanska revolutionen. Vi lyssnar poddarna och analyserar dem tillsammans eller enskilt.

Vad?

Du ska spela in en podd där du berättar om revolutionen och diskuterar frågorna:

 

  • Vad vad det som orsakade förändringarna och gjorde revolutionerna möjliga?
  • På vilket sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna?
  • Vilka grupper i samhället drev på de olika revolutionerna? Och varför gjorde de så?
  • Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan de se skillnader på kort sikt och på lång sikt?
  • Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under "revolutionernas tidsålder" för oss som lever idag?  

 

Först kan du bara tänka men du behöver också göra ett skrivet manus innan du gör själva inspelningen. Det är svårt att komma ihåg allt man vill säga och vilken ordning. Du ska också tänka igenom om du vill ha musik till.

Det är bra om du vågar vara personlig i det du berättar. Det är lättare att få fram budskapet/berättelsen om du utgår ifrån det som berör dig och ditt liv.

Väljer du att ha musik så ska musiken du väljer till ditt program anknyta till innehållet på något sätt för att visa att du med musik kan påverka och förstärka det du berättar om.

Efter att manuset är klart är det dags att göra inspelningen.

När allting är klart skall du ha ca 10 minuter prat och eventuellt musik räknas inte in i denna tid.

Tidsperiod; vecka 42-47 i ämnena svenska (sva) och 1-2 SO-lektioner i veckan. 

På lektionerna i svenska så arbetar ni med podden och på lektionerna i SO arbetar vi med materialet i boken. 

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa både din muntliga och skriftliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

I den här uppgiften gör du det mesta muntligt men behöver ett skrivet manus. En podd påminner mycket om texttypen krönika. Det här är ett sätt att bekanta sig med den typen av text (fast du lyssnar). I en krönika pratar man ofta väldigt personligt men det handlar om ett ämne som berör många. Att göra den här växlingen mellan det personliga och det allmänna, är bra att vara van vid när du ska argumentera och diskutera olika ämnen både i skrift och i tal.

Du får i den här uppgiften också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik.

 

Skrivmall:

 

1. Anslag

skapa en känsla, ingången till det du skall prata om. Förslag på inledning till podden:

En speciell händelse från.....

jag är stolt över....

viktiga personer för mig har varit....

något jag verkligen brinner för är.....

nu förstår jag...

2. Presentation

om du pratar om några personer, presentera dem. Presentera även tid och plats. Kom ihåg att presentera dig själv med namn.

3. Fördjupning

kärnan i ditt tal utvecklas. Du behöver alltså berätta om allt i läroboken, utan kan fokusera på en händelse som berör dig. Här kan du beskriva händelser och personer mer specifikt. Budskapet i ditt tal börjar framgå. 

4. Upptrappning

Upprepa känslor och ge bilder och gestaltningar. Använd gärna liknelser och låt ord eller uttryck återkomma för att ge en ram till ditt tal.

5. Upplösning

Kom fram till det avgörande. Budskapet skall framgå tydligt.

6. Avtoning

en nedtrappning ska ske. Du kan tänka på följande:

vad blir följderna, lösningen och vad händer sen?

ge en knorr eller en poäng på slutet.

avsluta med ett talesätt som knyter an till innehållet.

du kan även väva ihop slutet med den mening du började med.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Podd
Kunskapsmatris: Förändring & revolution (Hi)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback