Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Pedagogisk Planering SO åk 1

Ekeby skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 augusti 2023

SO åk 1

 

      Under åk 1 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden i SO:

  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, t ex gott och ont, rätt och orätt
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, tex i skolan och i sportsammanhang.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter samt barnkonventionen
  • Yrken 
  • Tidslinjer
  • Skildringar av livet förr och nu
  • Hemortens historia

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback