Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Pedagogisk Planering SO åk 1

Ekeby skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

 

      Under åk 1 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden i SO:

  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, t ex gott och ont, rätt och orätt
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, tex i skolan och i sportsammanhang.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter samt barnkonventionen.
  • Vårt samhälle.
  • Yrken i närområdet

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter