Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

De kristna kyrkorna

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Nu ska vi arbeta med de kristna kyrkorna! Vi fokuserar på de katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna. Vi undersöker vad som är unikt med dem, men också vad som förenar dem.

 

Kristendomens inriktningar - LPP år 8
Du ska få kunskap om kristendomens olika inriktningar. Vidare ska du få kunskap om likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna samt deras syn på etiska frågor.

 

Långsiktiga mål

 

Du ska ha kunskap om

 

·       Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

 

·       Huvuddragen i kristendomens historia.

 

·       Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

 

·       Etiska frågor samt människosynen i några religioner

 

Lärandemål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att och visa på kunskaper om

 

·       Kristendomens olika sakrament och vad de symboliserar inom de olika inriktningarna

 

·       Hyr kyrkan styrs

 

·       Betydelsen av begreppet helgon och vilken betydelse de har inom religionen

 

·       Hur en gudstjänst går till inom de olika inriktningarna

 

·       Viktiga föremål och symboler i kyrkorummet

 

·       Religionens betydelse inom politik och samhällsfrågor

 

Undervisning

 

-          Lärarledda genomgångar av bakgrund, modeller och förklaringar av begrepp

 

-          Självständiga studier kring ämnesområdet med respons från läraren

 

-          Filmer med efterföljande diskussioner

 

-          Träna på att göra jämförelser

 

-          Träna på att dra egna slutsatser och skapa egna förklaringar

 

-          Läxförhör och muntlig diskussion

 

Bedömning

 

Underlag för bedömning är:

 

·       Dina slutsatser och förklaringar och hur du underbygger dem med ämnesfakta

 

·       Hur du använder relevanta ord och begrepp i dina texter och diskussioner

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback