Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2

Musik år 3

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Hur kan musik om rymden och universum låta? Vilka är de viktigaste ingredienserna jag behöver använda för att göra egen musik? Detta är något av det vi ska jobba med under läsåret 2020-2021.

Det här ska du utveckla (förmågor)

Utveckla förmågan att sjunga, spela och skapa musik tillsammans. 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 • Centralt innehåll
 • Mu 1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. 
 • Mu 1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 
 • Mu 1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. 
 • Mu 1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. 
 • Mu 1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik. 
 • Mu 1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. 
 • Mu 1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. 
 • Mu 1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet. 
 • Mu 1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut. 
 • Mu 1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 

Det här ska du kunna (kunskapskrav)

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

- Du ska sjunga/lyssna på  sånger från olika genrer och lite olika språk. 

- Lyssna till musik av olika kompositör. 

- Jobba med musikbegreppen rytm, puls och tempo.  

- Du kommer att få spela på ackordinstrument, melodispel och några rytminstrument.  

- Får kännedom om några instrumentgrupper, hur de låter och ser ut. 

Bedömning (när och hur)

Hur aktivt du deltar under lektionstid och förstår och använder de kunskaper du har fått. Du kommer att få uppgifter/avstämningar  där du får visa vad du har lärt dig. 

 

Utvärdering

Du kommer att få möjlighet att få berätta hur går och har varit. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback