Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Musik, Svenska

·

Årskurs:

1

Året

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Du ska under året få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Du ska också få lära dig om våra högtider och traditioner.

Mål

Att kunna:

 • årstiderna
 • månader
 • veckodagarna
 • namnge något som är speciellt för varje årstid
 • namnge några av våra högtider och i vilken årstid de infaller
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • berätta om något djurs och växts livscykel
 • sjunga någon sång med anknytning till årets växlingar
 • rita och måla bilder som illustrerar årstiderna

 

Innehåll

Exempel på saker du kommer att få arbeta med och träna på:

 • årstidernas namn och ordning
 • månadernas namn och ordning
 • veckodagarnas namn och ordning, samt var de har fått sina namn från
 • vad som är speciellt för varje årstid
 • några av våra högtider och i vilken årstid de infaller (alla helgons dag, jul, påsk)
 • djurs livscykler och anpassning till de olika årstiderna, till exempel ekorre, björn, och stannfåglar
 • växters livscykler och anpassning till de olika årstiderna (träd, svampar, blommor)
 • lyssna på och sjunga sånger med anknytning till årets växlingar 
 • rita och måla bilder som illustrerar årstiderna med hjälp av olika tekniker
 • Elsa Beskows böcker som kan kopplas till årstidsväxlingar (Tomtebobarnen, Tummelisa, Olles skidfärd)

 

Arbetssätt

 Vi ska:

 • läsa om året och naturen
 • samtala om året och naturen
 • skriva gemensamma texter
 • se på filmer kopplade till året
 • lära oss om året genom samarbetsövningar
 • måla bilder och sjunga sånger
 • läsa böcker som kan kopplas till årstidsväxlingar 
 • ha frågesporter och tipspromenader

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • namnge de fyra årstiderna
 • namnge årets månader
 • namnge veckodagarna
 • berätta något som är speciellt för varje årstid
 • namnge några av våra högtider och i vilken årstid de infaller
 • berätta om något djurs och någon växts livscykel och deras anpassning till de olika årstiderna
 • delta i sång- och bildaktiviteter med anknytning till arbetsområdet

Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback