Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Argumenterande text

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Argumenterande text

Argumenterande text

En argumentation är ett sätt att skriva för att tala för en sak och lägga fram olika skäl för den. En argumentation kan vara en krönika, debattartikel, argumenterande text eller en insändare i en tidning. En argumentation kan vara en hel text där man vill tala för, övertyga någon att tycka som du.

MÅL

 • Vi kommer att träna på att resonera och argumentera i skrift.

UNDERVISNING

 • Du ska lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd.
 • Vi ska träna på att resonera och argumentera i skrift, där du övertygar någon med hjälp av argument, bemöter argument och budskap med egna ord, fakta och värderingar..
 • Vi ska träna på att bearbeta innehåll och form i din text.
 • Du ska träna på att bearbeta din text så att du följer språkets struktur utifrån skrivregler, stavning, skiljetecken nytt stycke.
 • Du ska skriftligen redovisa genom att lämna in din argumenterande text.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma

 • stil- och genremedvetenhet i din argumenterande text.
 • din förmåga att planera och efterarbeta din text.
 • hur väl innehållet i din text är anpassat till uppgiften.
 • din språkliga förmåga vad gäller meningsbyggnad och ordförråd.
 • hur väl du använder skrivreglerna i din text.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för att skriva olika typer av texter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter