Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Instruerande text Åk 4

Kungsbergsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 8 oktober 2020

Nu ska vi jobba med instruerande texter! Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Nu lär vi hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Mål/syfte:

Syftet och målet med området är att lära oss vad en instruerande text är och lära oss känna igen hur olika instruerande texter ser ut och byggs upp. Målet är att lära sig hur man ger muntliga och skriftliga instruktioner. Målet är också att lära sig strukturen för hur man skriver en instruerande text och vilka språkliga drag som kännetecknar en instruerande text. Vi kommer även att träna på att läsa och förstå instruerande texter (läsförståelse).

Viktiga begrepp:

 • Rubrik
 • Struktur/Textstruktur
 • Instruktion
 • Recept
 • Verb
 • Imperativ
 • Kronologisk ordning
 • Språkliga drag
 • Ingredienser

Så här arbetar vi:

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Enskilt arbete
 • Arbete i grupp/par
 • Modellerande genom att skriva och läsa texter tillsammans - i grupper och i helklass
 • Läsförståelseträning

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Du visar vad du lärt dig under lektionerna samt genom att i arbetets slut skriva en egen instruerande text där du använder alla delar som du lärt dig.

Vad är en instruerande text? (film)

https://www.youtube.com/watch?v=6ZeX9CgwBSI
https://www.youtube.com/watch?v=GEBytWHBY5o (film med exempel på olika instruerande texter)

Hur känner du igen en instruerande text? (film)

https://www.youtube.com/watch?v=iSBOVyf1baY&t=332s

Två sätt att skriva instruktioner på (film):

https://www.youtube.com/watch?v=6amHfxYaT3s


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skriva: Instruerande text