Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX01

من أخبار البخلاء

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

البخل ظاهرة غير محمودة في المجتمع وهناك فرق كبير بين البُخل والاقتصاد. في هذا الدرس سنتعرف على كاتب عربي مشهور غني عن التعريف له مؤلفات كثيرة من أبرزها كتاب البخلاء من هو هذا الكاتب؟؟؟؟؟

القصة فنٌ من فنون الأدب العربي منها القصيرة والطويلة. وللقصص نوعان منها ماهو خيالي ومنها ما هو حقيقي

 


Läroplanskopplingar

Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

Ord- och begreppsförråd.

Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.

Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.

Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.

Eleven redogör utförligt för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör enkla jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade jämförelser med svenska förhållanden.

Eleven redogör översiktligt för modersmålets spridning och hur språket används. I både tal och skrift presenterar eleven grundläggande fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör enkla jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
من أخبار البُخلاء

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback