Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX01

المعنى اللفظي والدلالي في درس للحياة وجه آخر

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

المعوقون أفراد من المجتمع، منهم من كانت إعاقته خَلقيّة ومنهم من كانت إعاقته مكتسبة أي بسبب الحروب أ حادث ما.

في هذا الدرس سوف نتناول مشهداً مسرحياً يتحدث عن تغلب المعوقين على إعاقتهم 


Läroplanskopplingar

Ord- och begreppsförråd.

Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.

Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.

Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.

Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
مفردات اللغة

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback