Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX01

أشهر مواقع زيادة الألف في العربية

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

قد تُزاد الألف في العربية من دون النطق بها وتسمى بالألف الفارقة

سنتعلم اليوم قاعدة من قواعد الإملاء في العربية ألا وهي زيادة الألف في الكتابة دون النطق بها. هيا بنا نتعلم ذلك :)  


Läroplanskopplingar

Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

Ord- och begreppsförråd.

Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
أشهر مواقع زيادة الألف في العربية

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback