Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Litteraturcirkel - "I taket lyser stjärnorna"

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Jenna är tretton år och har just börjat sjuan. Det enda hon borde oroa sig för är Ullis-Knullis i klassen som hon hatar och hur hon ska få Sakke snygg snygg snygg att lägga märke till henne. Men Gud har inte skött sitt jobb. Hemma hos Jenna finns en rullator, en doseringslåda, en duschstol och peruker. Där bor nämligen en mamma som har cancer. I taket i Jennas rum har hon och mamma klistrat upp stjärnor som lyser i mörkret. Under en av dem har hon gömt en dikt. Om du dör mamma, då tar jag livet av mig. I taket lyser stjärnorna är en roman om det svåraste svåra. Om att vara stark och svag på samma gång. Om att ingenting blir riktigt som man trott och om den första kärleken som ingen annan kan förstå.

 

Ni kommer läsa boken "I taket lyser stjärnorna" av Johanna Thydell. Ni ska alla ingå i en bokcirkel. Klassen delas in i grupper och alla medlemmar i gruppen får en roll och uppgift i bokcirkeln. Alla kommer byta roll efter varje gång. Ni läser och reflekterar över er uppgift inför varje möte i er grupp och skriver ned era anteckningar i loggboken. Under mötet i bokcirkeln har alla ansvar att presentera det man kommit fram till under läsningens gång. Rollerna i bokcirkeln är:

- diskussionsledare och tidsmarkörletare

- sammanfattare

- språkdetektiv

- persongranskare 

- miljöbeskrivare

- illustratör 

 

 Momentet bedöms delvis genom den muntliga redovisningen och delvis genom era loggböcker. Loggböcker tillsammans med tillhörande häfte ska lämnas in till läraren vid momentets slut. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser i planeringen
Litteraturcirkel - "I taket lyser stjärnorna"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback