Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Argumenterande text - Begrepp, språk och struktur

Smedshagsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Vi kommer att arbeta med argumenterande text. Under arbetets gång kommer vi att läsa argumenterande texter, gå igenom strukturen på en argumenterande text och arbeta med språket i en argumenterande text.

LPP

-Argumenterande text

Arbetsgång

Du kommer att få undervisning om:

·         Strukturen- Vilka delar ingår i en argumenterande text? Rubrik, tes, argument, motargument och avslutning.

·         Språket- Vilket typ av språkbruk krävs för att skriva en argumenterande text?

·         Argument- Hur framförs argument på ett passande sätt och vad krävs för att ett argument ska vara övertygande.

·         Argumenterande text- Vilka typer av argumenterande texter finns det?  

 

Syfte och mål

Syftet med det här momentet är att:

·         Skriva en argumenterande text med ett mottagaranpassat språk och en lämplig struktur och följa skriftspråkliga normer.

·         Ge omdömen om textens språk, struktur och uppbyggnad.

·         Bearbeta text utifrån given respons.

·         Söka, välja ut och sammanställa information utifrån ett urval av källor.

 

Arbetsgång

Under arbetets gång kommer du att:

·         Arbeta med begrepp

·         Läsa textexempel och ta ut de olika delarna ur texterna.

·         Diskutera röd tråd, och språkval i olika textexempel.

·         Planera och strukturera en argumenterande text i par.

·         Skriva en argumenterande text i par utifrån en given källa.

·         Källhänvisa till en passande källa.

·         Ge kamratrespons på en argumenterande text.

·         Diskutera förbättringar efter kamratrespons.

·         Skriva en individuell argumenterande text för bedömning.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

·         Ditt deltagande på lektionen.

·         Din förmåga att ge och ta emot respons och bearbeta din text efter respons.

·         Din individuella text.

 

Lycka till!

Nadja och Pernilla


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Kunskapskrav Svenska år 7-9
Kopia av Kunskapskrav Svenska år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback