Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Samhällskunskap åk 4

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Vi arbetar med följande område: Kapitel 1: Kapitel 3: Individer och grupper

Mål att uppnå:

Kapitel 1: Upptäck samhälle:

- Vad är ett samhälle?

- På vilket sätt formas och förändras samhället?

 

Kapitel 3: Individer och grupper

- Varför lever vi tillsammans?

- Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhället?

- Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?

- Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få?

- Vad är mobbning och nätmobbning?

 

 

Så här ska vi arbeta:

Vi läser och bearbetar texterna i vår lärobok Upptäck Samhälle.
Vi diskuterar ämnesrelevanta saker i helklass och mindre grupper.
Vi har olika värderingsövningar och uppgifter där man får ta ställning och träna på att ha en egen åsikt.

Så här kommer vi att bedöma om eleven når målen eller ej:

Man är aktiv muntligt på lektionerna, deltar i diskussioner på ett aktivt sätt.
Man visar att man behärskar målområden vid muntliga och/eller skriftliga uppgifter.
Man visar att man lärt sig saker genom att använda detta i andra sammanhang t.ex. vid klassråd.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap Matris år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback