Skolbanken Logo
Skolbanken

Digital kompetens

Kongahälla förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

 

 

Det här vill vi uppnå under året i vår barngrupp utifrån digital kompetens


Såhär undervisar vi för att utmana och stimulera alla barn

 

 

Utvärdering:

 

 

Reflekterat och analysera hur ni arbetat med den adekvata digitala kompetensen

 

 

Är de något ni vill förändra/utveckla inom detta område för att skapa mer möjligheter till digitalt lärande för barnen?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback