Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska åk 4

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Vi jobbar med det svenska språket i tal, text och skrift.

Mål

- Du kan läsa för åldern anpassad skönlitteratur och återberätta innehållet, kan läsa en förberedd text inför en elevgrupp samt söka fakta i egna läroböcker.

- Du kan skriva texter och meddelanden (t ex berättelse, brev, fakta, reflektion) med ett begripligt och varierande innehåll, kan stava vanliga förekommande ord samt kan använda de vanligaste skiljetecknen.

- Du kan redovisa arbeten inför klassen samt kunna lyssna på kamraternas redovisningar. Du kan också säga din mening och lyssna på och respektera det dina kamrater säger.

 

Så arbetar vi:

- Litteraturläsning vid flertal tillfällen i veckan.

- Samtal om och reflektion över lästa böcker/texter.

- Språkövningar (stavning och grammatik).

- Olika typer av skrivuppgifter (t.ex. instruktioner, faktatexter) enligt genre-modellen

- Berättelseskrivning med hjälp av skrivprocessen

- Läsförståelse

- Ordkunskap

- Studieteknik

- Muntlig framställning

Vi arbetar i huvudsak med skönlitteratur samt läromedlet "Zick Zack".


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Matris år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback