Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Alla årskurser

Wings 9 Section 4 - English around the world

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Learn about English speaking countries around the world!

Mål

Målet med arbetsområdet "English around the world" är att du ska:

  • Lära sig mer om engelsktalande länders geografi, naturliv, historia mm.

Arbetets innehåll

  • Realia om olika engelsktalande länder
  • Ord för att beskriva geografi, naturliv, historia mm

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna.
  • Genom skriftliga och muntliga uppgifter
  • Prov-summativbedömning
  • Ta del av klass diskussioner-forma-formativ bedömning

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Year 9 Section 4