Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Massmedia 7A2

Östlyckeskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 28 september 2021

Vi kommer att arbete med vad massmedia. Vad är en nyhet? Vad är källkritik? m.m.

Vi arbetar med Samhällskunskapsboken 7-9, använda so-rummet, se film, diskutera, jobba med källkritik och fundera över hur vi påverkas av, och hur vi kan dra nytta av olika sorters massmedia. I arbetet ingår även att ha kunskap om Sveriges grundlagar och demokrati.

Samhällskunskapsboken 7-9 finns inläst på inläsningstjänst. Du kan, om du vill, lyssna till texterna. Texterna och vilka sidor ur boken finns publicerade under uppgift. 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Massmedia

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback