Skolbanken Logo
Skolbanken

Veu (J)

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Lärandemål

Du ska få lära dig och träna mer på 

 • lägesord
 • avstånd, riktning, riktmärken och hur de används vid förflyttning
 • avbildningar av verkligheten, foto
 • hur programmering används för att styra föremål

 

Undervisning

Du kommer att

 • få träna på lägesord i en-till-en-undervisning med anpassat material
 • träna på att följa enkel karta med tydliga riktmärken
 • fotografera olika konstföremål, skulpturer i samhället
 • programmera i olika appar i en-till-en-undervisning

 

Bedömning

Du 

 • utföra praktiska övningar där du visar att du kan några lägesord (t ex på, under, bakom)
 • delta i att följa enkel karta
 • självständigt fotografera de konstverk vi besöker
 • självständigt programmera i appar

Läroplanskopplingar

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.

Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.

Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.

Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter