Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Prio matematik Algebra 8B

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Algebra

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • mönster
 • mönster och formler
 • uttryck med parenteser
 • multiplikation med parentes
 • ekvationer
 • mer om ekvationer
 • problemlösning med ekvationer

Nya begrepp:

 • algebra
 • mönster
 • aritmetisk talföljd
 • geometrisk talföljd
 • formel
 • numeriskt uttryck
 • algebraiskt uttryck
 • variabel
 • förenkla
 • likhet
 • ekvation
 • obekant
 • prövning

 

Efter grundkursen gör du ett begreppstest samt ett kapiteltest, som du lämnar in för rättning.

Du repeterar genom att lösa uppgifter på "Baslägret" och vill du fördjupa dina kunskaper mer, tar du dig an  "Hög höjd"

Planering

Vecka

Dag

Genomgångar/avsnitt/innehåll

Sidor i boken

41

Tisdag

Uppstart: Algebra

 

 

Onsdag

 -

 

 

Torsdag

2:1 Mönster

S .48-50

 

Fredag

2:2 Mönster och formler

s. 51-54

42

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

2:3 Uttryck med parenteser

s. 55-58

 

Torsdag

2:4 Multiplikation med en parentes

s. 59-62

 

Fredag

-”-

 

43

Tisdag

2:5 Ekvationer

s. 64-66

 

Onsdag

-”-

 

 

Torsdag

2:6 Mer om ekvationer

s. 67-70

 

Fredag

-”-

 

45

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

2:7 Problemlösning med ekvationer

s. 71-75

 

Torsdag

Ped.fm.

 

 

Fredag

-”-

 

46

Tisdag

Begreppstest och kapiteltest

s. 78-79

 

Onsdag

Ped.fm.

 

 

Torsdag

Egen fördjupning

Basläger (alla)

Hög höjd

Blandade uppgifter

 

 

Fredag

-”-

 

47

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

PROV: Algebra

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter