Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Södras projektuppstart Södermalm 2020-2021

123211 Förskolan Egalia, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 13 oktober 2020

Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen                                                        

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

Under de första veckorna på terminen tittade vi igenom de bilder som vi fått in från barnen. Vi insåg att bilderna hade en hel del gemensamt, då flera av bilderna föreställde barnen som plockade olika bär, såsom blåbär och smultron. Vi tittade på bilderna tillsammans med barnen vid några tillfällen för att ta del av deras reflektioner. Flera av barnen berättade att de plockat bär under sommaren, även bland de barn som inte tagit med sig någon bild. Vi begav oss även ut till skogen i Tantolunden, för att se vad barnen visade intresse för, både där och på vägen dit. Vi märkte att barnen tyckte det var intressant med de bär vi såg på vägen, både nypon och fläderbär och de diskuterade ifall de var ätbara eller ej. Väl inne i skogen berättade flera av barnen dessutom igen att de plockat bär under sommaren. Vi beslöt oss för att ta med oss en del av bären som de hittade, för att kunna återkomma till dem vid senare tillfälle, för att kunna uppfölja ifall barnen fortfarande har ett intresse kring bären och dessutom för att ta del av naturmaterialet i projektarbetet på olika sätt.

Hur går vi vidare?

Som tidigare nämnt har vi varit på utflykter till närliggande natur, där vi både observerat barnen, reflekterat med dem och fotograferat vad de finner intressant. Även på förskolans gård har vi observerat vad barnen leker och tycker är intressant och då har vi upptäckt att de har ett stort intresse för de olika växter och träd som växer i och runt vår gård. Barnen tycker om att samla in kastanjer, ekollon och paradisäpplen i olika hinkar och i vagnarna vi har för barnen. Vi har även tagit in en del av det barnen samlat ihop, in till avdelningen, för att låta dem både observera det inomhus och använda oss av det i ateljén på olika sätt. Vi kommer att fortsätta ta in det naturmaterial som barnen visat intresse för under terminens gång och planera in aktiviteter som inkluderar det materialet, bland annat genom att måla med bären eller måla av det. Vi kommer prata om de olika färger som naturmaterialet har och diskutera kring och experimentera med olika färger för att se vilka som behövs för att få till den rätta färgen.

En del av det material som vi samlar in kommer vi även att planera, såsom kastanjer, ekollon, olika bär och annat som barnen hittar, för att ta reda på vad som kan växa och vad som inte växer. Barnen kommer att få ansvar för att vattna de olika planteringarna vi har. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter