Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Offentlig konst och 3D projekt åk 9 Gränby

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vad är offentlig konst? Varför finns den ? Vi börjar med att samtala om skulpturer i Uppsala och ute i Världen. Har du själv någon favorit-skulptur eller målning i Uppsala? Eller har du sett någon imponerande staty som du minns när du rest utomlands ? Vi delar med oss av våra erfarenheter.

Såhär kommer vi att arbeta.

Teori och samtal; Vi börjar med en muntlig genomgång av vad offentlig konst är och tittar på olika exempel på offentlig konst i Uppsala och ute i världen. 

I mån av tid eller som extra uppgift så får eleverna en skulptur som de ta reda på mer fakta om och presentera för klassen med hjälp av en powerpoint (eller tex. i ett filmreportage. )

Praktiskt arbete; Eleven får därefter öva på att skapa figurer i lera.

Därefter presenteras huvud-projektet . Problemformulerad uppgift att gestalta i 3-dimensionell form.

1.  Skapa en liten modell av en skulptur som uttrycker en åsikt eller ett intresse du har och som du ska förmedla till allmänheten. Vad ska din skulptur uttrycka/förmedla för budskap och var ska du placera den ?

Extra- uppgift . Uttryck din åsikt i form av en affisch eller bild i valfri teknik ( målning, collage, photoshop m.m.)

Målet är att eleven kan utveckla en idé inom ett område,  genom att använda samtida , egna eller historiska bilder eller andra inspirationsmaterial . Skissa på idén, planera material och tidsåtgång och sedan kunna formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven ska sedan kunna presentera sitt arbete med anpassning till syftet och sammanhanget.

 

Arbetsgång  ca 5 lektioner.

  • Börja med att fundera på , vilken åsikt du vill gestalta . Vad du tycker är viktigt att uppmärksamma. tex. värna om miljön, orättvisor i samhället, mänskliga rättigheter,  hbtq-frågor , att få idrotta , dansa, sjunga  m.m. 
  • Förklara vad du vill uttrycka med ditt projekt eller din skulptur. Visa genom en göra en skiss.
  • Börja Skulptera och bygg ev en miljö omkring skulpturen eller photoshoppa in den i en tänkt miljö.  

Till en skulptur så kan du använda lera, ståltråd, papper och andra formbara material.

Som avslutning får du göra en reflektion och presentera ditt projekt för klassen.

Förankring i kursplanens syfte - Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Bildframställning - Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. - Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning - Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. - Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys - Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. - Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Det som bedöms är:

Din förmåga att utforma en bild eller en skulptur som berättar om en åsikt eller egen erfarenhet.

Hur du använder form, färg, material och verktyg för att gestalta och nå de syften som du vill.

Hur du kan analysera och samtala om bildens utformning och budskap. ( Visas genom din planering, muntliga presentation och reflektion av arbetet)

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bildmatris Lgr 11
Uppgifter
Gestalta en åsikt i skulptur.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback