Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Friluftsliv - Tältning & Allemansrätten

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Inom detta område skall elever träna (praktiskt) på att gruppvis slå upp ett tremanna tält samt montera bort det och packa ihop utrustningen. Dessutom skall elever lära sig den teoretiska biten om tältning som är kopplad till Allemansrätten. Skyldigheter och rättigheter i den svenska naturen kopplade till tältning som friluftslivs aktivitet.

Pedagogisk planering                                                     h.t.2020                        

 

Friluftsliv & utevistelse                                                Ånestadsskolan, Linköping

 

Period:   fom v.38 - tom v.40

 

Mål: 

- Eleven skall lära sig att praktiskt hantera utrustningen (tält, sovsäck, liggunderlag) på ett säkert och effektivt sätt 

- Eleven skall kunna förstå användningsområde för tält och medföljande utrustning som t. ex. stormkök 

- Eleven skall lära sig (teoretiskt) om hur tältning som friluftslivs aktivitet förknippas med allemansrätten i Sverige

 

Arbetssätt:   

 

-          # Praktisk undervisning via demonstration, förklaring och övning. Dvs tillämpning av arbetsmodellen: demonstrera-förklara-öva-förklara-öva. Gruppvis ( mindre undervisnings grupper )   1 hel lektion! 

       # Teoretisk undervisning om Allemansrätten kopplat till Tältning   1 hel lektion 

       # Praktisk undervisning om användning av stormkök 1 lektion 

       # Språkutvecklande arbetssätt (via förklaringar) - områdets specifika begrepp 

        

       NYA BEGREPP: 

       1. Sovsäck;  2. Liggunderlag;  3. Aluminium pinnar; 4. "Tunnel" tält; 5. Stormkök; 6. Linor; 7. Fåror; 

 

       BEDÖMNING

       - eleven har aktivt deltagit i den praktiska övningen med både tältning och användning av stormkök 

       - eleven har visat teoretiska kunskaper om allemansrätten som är kopplat till tältning och vandring ( teori prov ) 

 

       

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Matriser i planeringen
Idrott och Hälsa 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter