Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Bollsporter

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Inom detta område skall elever lära sig regler till olika bollsporter men även utveckla sin teknik dvs bollkänsla/bollmotorik. Tanken med undervisningen är också att eleverna skall utveckla spelförståelse för den valda bollsporten ( i försvarsspelet som i anfallsspelet ) samt utveckla sin samarbetsförmåga dvs förmåga att bidra till att spelet ska nå sitt syfte. Val av bollsporten är direkt relaterad till elevernas ålder dvs att de sporter som är mer komplexa rent motorisk ligger på slutet av högstadiet (volleyboll i 9an) medan de som är motorisk mindre krävande i början av högstadiet ( handboll i 7an) .

Pedagogisk planering i Idrott & hälsa                   h.t. 2020                       

Bollsporter 

                                                                                                                      Ånestadsskolan, Linköping

Period: fom v.38 - v. 43 och v. 48 - v. 50 

 

SYFTE (utdrag ur kursplanen i idrott & hälsa (LGR 11):

-          Att utveckla allsidiga rörelseförmågor genom att prova på olika bollsporter (handboll (7), basketboll (8), fotboll, volleyboll(9), innebandy, la-cross m.m)

 

-          Att utveckla förståelse för komplexa rörelse former och hur dessa påverkar ens fysiska och psykiska förmåga

       MÅL:

1.     Att eleven ska kunna aktivt delta i dem flesta bollsporter samt utveckla sin teknik vid utövande av samma.

2.     Att eleven ska kunna utöka sin förståelse om hur olika rörelse former påverkar vår motorik och därefter vår fysiska hälsa

3.     Att eleven ska kunna lära sig bollsporter och grundidén i det som bollsporter villar på - fair-play!

 

Arbetssätt:

-          Praktisk undervisning(teknik) via demonstration, förklaring och övning. Dvs tillämpning av arbetsmodellen: demonstrera-förklara-öva-förklara

-          1 lektion med introduktion av idrotten (historisk utveckling, position inom svensk skol – och föreningsidrott), 2 lek.med övning på sportens specifika teknik, 2 lektioner med smålagsspel och tillämpning av sportens grundregler.

-          Mindre undervisningsgrupper i första hand eller undervisning i helklass (årskurs 9 framför allt)

       En eller flera lektioner med observationer på aktivt deltagande 

       

Bedömning: 

-          Elevens tekniska genomförande av olika tekniska moment inom den aktuella bollsporten dvs rörelse kvalitéer inom den    komplexa rörelse formen. (passning, grepp på bollen, drivning, skott m.m.)

 

-          Elevens förståelse för sportens regler samt spelförståelse i både försvar – och anfallsspelet. 

       

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Matriser i planeringen
Idrott och Hälsa 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter