Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 6

Vikariekorgen åk 3-6

Sundbornsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Korsstygn är en gammal teknik som används i många olika länder. Korsstygn kan sys små eller stora, tjocka eller tunna. Vi testar brodera korsstygnet på ett hårt material, perforerad masonit med ett tjockt garn som ger stora stygn.

Undervisningens mål

När du arbetat med det här området ska du:

- kunna sy olika enkla mönster i korsstygn.          
- kunna rita egna mönster eller kopiera från pärm.                           
- kunna förstå hur ett korsstygnsbroderi är uppbyggt och rita upp på din platta.
- kunna starta och fästa så att det håller.                    
- klippa montera ihop fyra sidor med en botten.
- kunna sy ett foder.  
- kunna montera foder och band på korgen.

Ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda

- korsstygn, starta med knut, dubbelt garn, avsluta med att fästa, broderinål, trubbig, vass, foder, montera.

Undervisning


För att du ska lära dej så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

- prata om korsstyg
- arbeta praktiskt med tekniken i både trä och textilslöjden         
- använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt           
- följa en tecknad arbetsbeskrivning
- skissa och färglägga
- utvärdera arbete och arbetsinsats
- diskutera och redovisa i helklass


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback