Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 5

Urholkning - Skål eller slev

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I detta arbete kommer du få göra dig en egen skål eller slev i trä. Tekniken kallas urholkning och det gör du med hjälp av skölpar och bildhuggarjärn.

  1. Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- lära sig urholkning/urgröpning som teknik, fibrernas riktning

- lära sig hur man jobbar säkert så man inte skär sig

- verktygskännedom

- öva sig på att beskriva sitt arbete med slöjdord (begrepp) .

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma;

  • hur du designar och framställer ditt föremål
  • hur du använder de redskap vi behöver
  • hur du utvecklar din idé 
  • hur du driver arbetsprocessen framåt
  • hur du kan använda specifika slöjdord när du redovisar ditt omdöme om din arbetsinsats

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Slöjden i samhället

Undervisning – Genomförande och tidsplan

3-4 lektioner.

Från planering till färdig produkt


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter