Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Undervisningsplan Opalen

013111 Förskolan Kista Gård, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 8 oktober 2020

Samspel, anknytning, språk

 

UNDERVISNINGSPLAN OPALEN 2020 HT 

 

1. Kartläggning

 

Barngruppen fylls på med nya barn under hela terminen, vi arbetar med anknytning.

 

Vi vill att alla barn i barngruppen ska känna sig trygga samt samspela genom att uttrycka sig på olika sätt och visa sina intresse.

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

 

 

Vår målbild är att barnen ska kunna dela med sig, samspela och känna sig trygga, samt öka ordförrådet. Detta kommer vi att jobba med under samlingar. 

 

Barnkonventionen artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

 

 Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang med skilda syften.

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

Vi har möblerat om vår lärmiljö och organiserat den för att locka barnens lust att lära. Vi ska fokusera på samlingar och vilorummet som viktiga lärmiljöer för att nå vår målbild. Vi har skapat olika lärstationer, en läshörna i vilorummet, där finns Jukiaboken uppsatt på väggen, en bygghörna med magneter och duplo, ett lågt lekbord som det just nu finns olika djur att leka med.

 

På samlingen  kommer vi att använda en trumma, Juliaboken, flanobilder för sagor, projektor (Pino på olika språk, känslopekboken exempelvis).

 

Materialet är synligt för barnen som är placerat på barnens nivå.

 

Vårt förhållningssätt ska vara positivt och engagerandet. 

 

Relationerna som möjliggörs i miljön är kamratskap, samspel, lära sig av varandra och delaktighet.

 

 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

En samling varje dag före lunch där vi kommer att fokusera på vår målbild, vi ska observera barnens signaler och vara lyhörda för att stödja dem och ge dem möjligheter att uttrycka sina känslor.

 

6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

 

Samling, namnsång, trumman, sagoberättelser

 

 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

 

 

Lärloggar, bilder på skolplattformen och i hallen, samt diskussioner och reflektioner i arbetslaget samt i barngruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter