Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tema vardagsliv

Ljunggrenska skolan F-3, Trelleborg · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Genom vårt tema skapar vi en förståelse för olika upplevelser och erfarenheter som vi ställs inför i vårt vardagliga liv. Vad är viktigt och behöver finnas för att vår vardag ska fungera?

.      Nuläge.

Vi vill väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära genom ett tematiskt arbetssätt. Vi vill ge eleverna möjlighet att få utrycka känslor, erfarenheter, upplevelser samt sätta sig in i varandras vardagsliv. Vikten av rutiner, kost och hälsa.

 

2.      Beskriv temat/projektområdet.

     Vi skapar dagliga och lustfyllda tillfällen för att leka kunskaper som finns i vår omvärld. I lekens form tränas barnens visuella och auditiva förmåga. Vi startar vårt tema genom diskutera vad ett vardagsliv är. Vad behövs för att vi ska må bra. Vilka yrken finns och varför behövs dessa.  

S

 

3.    Arbetssätt och metod.

Helklass, halvklass och lärpar och utifrån KL-strukturer (kooperativt lärande)

Barnen får dela med sig, jämföra och utrycka sina egna erfarenheter. Vi kommer att arbeta utifrån barnens intresse och nyfikenhet genom våra ämnen i förskoleklass.

Vi använder oss av digitala verktyg, diskussioner, leken, värdegrundövningar och fysiska aktiviteter.

 

Tidsplan.

    Höstterminen ut

 

        Formulera mål.

    1. Empati och förståelse för varandras vardagsliv.

    2. Vikten av bra kost och hälsa för vårt välbefinnande.

    3. Förståelse och grundtankar för vikten av att gå i skolan för att sedan hitta sitt yrke. 

 

     

    

         

 

 

 

7.      Reflektion och utvärdering. 

       

 

 

     


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback