Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lavendeln av Projektbeskrivning Mall Veberöd och Genarps förskolor 20/21

Welins förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning:Lavendeln

Projektets namn:

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här: Vi hittade ett gemensamt intresse i vår barngrupp med djur och natur. Vilket gjorde at vi valde detta ämne, då det ibland kan kännas svårt att hitta ett gemensamt intresse i en barngrupp där åldrarna är väldigt spridda.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här: Vi vill göra barnen mera miljömedvetna och även att de ska bli mer rädda om naturen. Vi vill även stärka gemenskapen mellan äldre och yngre barnen genom att ha ett gemensamt projekt med dem. Vi vill även ge barnen chansen att vara delaktiga i projektet genom att arbeta med dem med projektet i olika undervisningsformer.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här: Vi tänker skapa en skog och utgå ifrån den och se hur barnen vill arbeta vidare med vårt projekt. Vi vill få in läroplanens mål i vårt projekt. Vi vill vistas ute i naturen, men även ta in natur material på avdelningen. Vi vill arbetar både i helgrupp och även ibland i enskilda mindre grupper för att undervisningsformen ska kunna passa alla barnen. Vi hoppas att barnen blir inspirerade och intresserade av detta projektet  och att de ger inspiration till lek med naturmaterial och även till lek mellan barn i gruppen. 

 

 

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback