Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar framtid - materialval i estetiska lärprocesser

Tollereds förskola, Lerum · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Att blanda olika material kan vara roligt men med Hållbar framtid som etisk kompass vill vi försöka att inte blanda olika material då de riskerar att inte få återvinnas efter vårt återbruk.

Vi provar olika material och tekniker i våra estetiska lärprocesser. Vi använder vår fantasi och det vi har hemma eller på förskolan. Vi tänker på  återanvändning, återvinning, hållbar framtid, etik.

Vi försöker hålla oss till ett material i taget för att för många olika (tex plast, papper, metall) material, gör det svårare att återvinna när vi vill göra det.

Olika material har olika egenskaper, strukturer, karaktärer och möjligheter. Genom att fokusera på ett material kan vi utforska och utmanas i att skapa olika på de sätt som just det materialet kan erbjuda.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
i val av material

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback