Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Egyptisk konst - Självporträtt

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 oktober 2020

Under det här momentet ska vi skapa självporträtt med utgångspunkt i egyptisk konst. Vi kommer att titta på och prata om vad som utmärker den konst i de olika egyptiska rikena. Därefter kommer vi att skapa självporträtt med inspiration från Egyptisk kont.

Tema konsthistoria - Egypten  

​Du ska skapa ett självporträtt baserat på drag från den egyptiska konsten. Grunden i porträttet kommer att vara ett fotografi på dig själv som du sedan utgår ifrån. Du ska därefter välja teknik utifrån vad du väljer att gestalta. 
 
Mål & syfte 
Du ska med den här uppgiften lära dig hur man arbetar med olika typer av material och hur du kan kombinera dessa. Du ska träna dig i att jobba utifrån en specifik stil som du lånar olika karakteristiska drag ifrån. Du ska använda dig av histoiska verk som inspiration till din bild. 

Förmågor som vi arbetar med är

 1. Förmågan att kommunicera, att skapa ett uttryck
 2. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 3. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 4. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 5. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 6. Uppgiften
 1. Leta upp bilder som du vill ha som inspiration.
 2. Skissa ner olika idéer.
 3. Ta ett foto på dig själv med hjälp av en iPad och skriv ut. 
 4. Montera ihop bilderna på en lämplig bakgrun och använd därefter valfri teknik för att skapa kläder och andra detaljer.


Utvärdering och reflektion
Du kommer att få en utvärdering i slutet av momentet. I den kommer du få reflektera kring hela arbetsprocessen. Från idé till skiss till färdig mask. Du ska reflektera kring följande frågor. 

 1. Hur har du arbetat idag? Vad har du gjort?
 2. Har du stött på några problem, hur har du löst dem?
 3. Vad ska du fortsätta med nästa lektion?
 4. Har du lärt dig något idag?


Bildanalys/frågor du ska utgå från i utvärderingen.

 1. Vad har jag fått min idé ifrån?
 2. Vad har inspirerat mig?
 3. Hur har jag arbetat?
 4. Vad har varit svårt?
 5. Vad är jag nöjd med?
 6. Vad vill jag uttrycka/kommunicera?
 7. Vad har du får råd till någon annan som ska göra en likadan bild?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback