Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

De fyra räknesätten åk 5

Långbrodalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Under höstterminen kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten samt prioriteringsregeln. Att kunna de fyra räknesätten är viktigt då minst ett av dessa räknesätt används inom alla områden av matematiken.

 Vad ska vi arbeta med?

   Vi kommer under terminen att arbeta med de fyra räknesätten samt prioriteringsregeln

 Hur ska vi arbeta?

 • Vi har genomgångar där du får se hur du ska göra för att lösa olika slags matematikuppgifter som innefattar de fyra räknesätten samt prioriteringsregeln.
 • Du tränar på grunderna under genomgångarna genom att bland annat skriva på mini-whiteboard eller i ditt räknehäfte och får direkt respons på din lösning genom att vi tillsammans löser uppgifterna på tavlan.
 • Du arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra.

 

-            Vad ska du lära dig?

 • Hur du ställer upp och räknar addition både med och utan minnessiffra.
 • Hur du ställer upp och räkna subtraktion både med och utan växling. 
 • Hur du ställer upp och räknar multiplikation där ena faktorn är tvåsiffrig.
 • Hur du ställer upp och räknar multiplikation där båda faktorerna är tvåsiffriga.
 • Hur du ställer upp och räkna multiplikation där ena faktorn är tresiffrig och den andra tvåsiffrig. 
 • Hur du räkna kort division både med och utan minnessiffror.
 • Hur du räknar uppgifter som innehåller fler än ett räknesätt.
 • Olika strategier för att lösa problemlösningsuppgifter. 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 •  Genom att göra uppgifter och visa dina uträkningar under genomgångar.
 •  Delta aktivt under lektionstid, eget arbete och genomgångar.
 •  Prov i slutet av ämnesområdet.

 

 


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
De fyra räknesätten åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback