Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Gåsen Kompis - Prata om det

Föräldrakooperativet Ankan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2020

Vi startar höstterminen med tema kompis, vi lyssnar på och arbetar med kompisböckerna om Kanin och Igelkott. Vi delar upp barnen i mindre grupper och i olika konstellationer under dagarna. Vi arbetar med integritet genom att prata om stophanden och uttrycket "stop min kropp". Genom samtal och reflektion synliggör vi för barnen att det är okej att tycka och tänka olika. Syftet med vårt kompistema är att barnen tillägnar sig kunskaper i turtagning, konflikthantering, samarbete och att lyssna på varandra. Att barnen är rädda om sina vänner och sin miljö.

Innehåll

Prata om det

 

-Läsa boken samt boksamtal

 

-Rollek med lekpåsar i mindre grupper

 

- Dramatisering

 

-Skapande


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback