Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

6

Ekonomi.nu åk 6 Lå 20/21

Vänge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Vad är privatekonomi i förhållande till offentlig ekonomi? Hur påverkar ekonomin oss och hur kan vi påverka ekonomin? Att arbeta med argumentation, muntligt och skriftligt.

Vad?
Vi arbetar med:
- relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
- vad skatter är och vad skattepengarna används till.
- att jämföra ekonomiska villkor för barn i Sverige med villkoren för barn i andra delar av världen.
- att beskriva orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.
- att träna oss att skriva argumenterande texter.
- att redovisa kunskaper skriftligt och med förstärkning av informerande
illustrationer.
- att argumentera muntligt.

Hur?
Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.
Baslitteratur är Utkik, samhällskunskap. Avsnitten"Pengar och Världen
och vi."
Film
Dramatisering
Argumentationsutmaning

Bedömning?
Enskild bedömning i skriftlig argumentation och kunskapskoll av
avsnittet "Pengar". Muntlig förmåga att argumentera för en fråga,
för/emot.
Par bedömning av text plus illustrationer om avsnittet "Världen och Vi".
Aktivitet i utvalda scener som ska dramatiseras.

Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Matriser i planeringen
ekonomi.nu
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback