Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild och skapande

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Bilder har stor betydelse för vårt sätt att tänka, lära och uppleva oss själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas i:

Hur du deltar i din framställning av olika bilder och arbeten.

Hur du använder olika tekniker, redskap och material.

Hur du bygger upp dina arbeten genom att kombinera olika element.

Hur du utvecklar egna idéer.

Hur du utvecklar och för processen framåt.

Hur du anpassar ditt arbete till syfte och sammanhang.

Hur du ger omdömen om din process och kvalitet.

Hur du kan resonera kring tex bilder från olika kulturer och tider samt koppla till egna erfarenheter eller andra bilder.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta med olika typer av bildframställning.

Du kommer att få arbeta med olika typer av redskap för bildframställning, även digitalt.

Du kommer att få arbeta med olika typer av material. 

Du kommer att arbeta med analys av bilder.

Du kommer att få lära dig namn på ämnesspecifika begrepp inom bildämnet.

Du kommer att få arbeta kreativt med inriktning på säsongens årstider och högtider.

Du kommer att få reflektera och dokumentera dina bildarbeten. Vad har du använt för material, hur har det gått, vad har du lärt dig...


Läroplanskopplingar

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback