Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Fysik - Magneter, atomer och elektricitet

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Magneter används inom många olika områden, allt från att fästa saker på kylskåpsdörren till minnen i datorer. För att förstå hur de fungerar krävs grundläggande kunskap om mått och materia samt atomen och dess elektroner.

Mål (att kunna)

Del 1

 • hur magneter påverkar varandra
 • hur en kompass fungerar
 • att elektrisk ström skapar magnetfält
 • skillnaden mellan en permanent- och en elektromagnet
 • vad enheter och storheter är
 • vad som menas med volym och massa
 • SI-systemet
 • vad begreppen materia och densitet är
 • beskriva en atoms uppbyggnad
 • vad som menas med atomnummer och masstal
 • vad en jon och en isotop är

Del 2

 • vad elektrisk ström, spänning och strömstyrka är
 • vad statisk elektricitet är
 • förklara vad som menas med ledare, resistans och isolator
 • vad elektrisk effekt och energi är
 • olika enheter för elektricitet
 • vad en generator och en transformator är
 • vad som menas med induktion
 • varför man använder säkringar
 • rita enkla kopplingsscheman

Preliminär veckoplanering


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Fysik - Magneter, atomer och elektricitet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback