Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Pedagogisk planering Svenska Läsa åk 1

Vallastadens skola, Linköping · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Pedagogisk planering Svenska Läsa åk 1

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska eleven utvecklat förmågan att 

 • Kan höra vilket första ljudet i ord är, t.ex. m-mat och s-sol
 • Kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k
 • Kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus
 • Kan namnen på alla bokstäverna
 • Känner igen vanliga småord som jag, hej, och ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig
 • Kan läsa ord som is, sol, räv
 • Kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol, spel
 • Kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder
 • Kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.

 

Arbetssätt och Strategier i undervisningen

 

Så här kommer vi att arbeta 

 • Jobba med bokstavsschema där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.
 • Skapa i olika material kring varje bokstav.
 • Jobba med olika böcker, bl a Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
 • Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort.
 • Högläsning av sagor och berättelser i grupp.
 • Samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
 • Läsa i Den magiska kulans läsebok, som finns på tre nivåer, och jobba i en läxbok som hör till.
 • Göra egna böcker och bläddror.
 • Spela olika spel, se på Fem myror-filmer, sjunga bokstavssånger.
 • Läsa olika böcker enskilt eller i grupp.

 

Strategier vi använder:

 • Textsamtal (öppna frågor, sammanfatta)
 • Tankebok med reflektioner
 • Berättelseansikte
 • Karaktärsschema
 • Cirkelmodellen
 • VÖL-schema
 • VENN-diagram
 • Hem- och expertgrupp

 

Bedömning

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Att du kan sambandet mellan ljud och bokstav
 • Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
 • Att du kan namnen på alla bokstäverna
 • Att du kan läsa ord som is, sol och räv
 • Att du kan läsa vanliga ord med flyt, t.ex. bok, sol och spel
 • Att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Matriser i planeringen
Pedagogisk planering Svenska Läsa åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback