Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, SO (år 1-3), NO (år 1-3), Svenska, Musik, Teknik, Bild

·

Årskurs:

2

Tema vatten

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Under hösten kommer vi att arbeta med tema vatten. Vi kommer att arbeta både under skoltid och på fritids.

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

 • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden samt världshavens namn och läge
 • din förmåga att skriva en enkel faktatext om vatten, med penna eller på iPad
 • din förmåga att resonera vad som flyter/sjunker i vatten. Kunna ställa en hypotes
 • din förmåga att resonera kring hur utvecklingen att transportera vatten förändrats och anpassats för att passa människans behov
 • din förmåga att delta aktivt i vetenskapliga undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild
 • din förmåga att mäta i deciliter och liter

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om kretsloppet, vad är ett kretslopp? 

Vi kommer att se film om vatten.

Vi läser litteratur om vatten. 

Vi kommer att utföra gemensamma experiment.

Vi skriver faktatexter och vattensagor.

Vi sjunger sånger om vatten.

Skapa en konstruktion som flyter på vattnet.

Vi arbetar både under skoltid och på fritids.

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskap genom att:

 • beskriva vattnets kretslopp
 • beskriva vattnets olika former
 • ge exempel på saker som flyter respektive sjunker i vatten
 • mäta i deciliter och liter
 • delta aktivt i diskussioner och undersökningar med vatten
 • skriva texter om vatten
 • ställa en hypotes, experimentera och analysera resultatet

  

 


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback