Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Magnetism & Optik

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Magnetism och Optik Efter avslutat arbetsområde skall du känna till vad magneter används till i hemmet och samhället. Hur ljus breder ut sig från vanliga ljuskällor, hur skuggor bildas och hur ljus uppfattas av ögat. Du skall också veta mer om kompassen och kikarens betydelse för människans levnadsvillkor.

Syfte och långsiktigt mål

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Kunskapskrav

Fysik

Fysikaliska samband

Upptäckter

 

Centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

 

Fysiken och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde skall du känna till vad magneter används till i hemmet och samhället.

Hur ljus breder ut sig från vanliga ljuskällor, hur skuggor bildas och hur ljus uppfattas av ögat.

Du skall också veta mer om kompassen och kikarens betydelse för människans levnadsvillkor.

 

Undervisning

Undervisningen kommer att baseras på diskussioner i helklass och mindre grupper, ett arbetshäfte kopplat till arbetsområdets, filmer och praktiska tester. Inför provtillfälle kommer instuderingsfrågor att användas.

 

Bedömning

Fysik

Fysikaliska samband – Skriftligt prov

Upptäckter – Filmatisering i grupp


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback