Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Läsutveckling v.36 -52 HT åk 1

Hökarängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2023

Under hela läsåret kommer vi att arbeta med läsutveckling. Du kommer att få träna upp ditt läsflyt och din läsförståelse. Vi kommer bland annat läsa Hjälp, en robot och era egna texter i Sagoskogen.

Mål

·         Jag kan läsa Robin med flyt.

  • Jag kan läsa elevnära texter och återberätta handlingen..
  • Jag kan läsa elevnära faktatexter.

·         Jag kan återberätta handling muntligt eller skriftligt.

·         Jag kan namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter

·         Jag kan hitta ord i meningar

·         Jag kan förstå det jag läst och kan prata om det

·         Jag kan förstå och prata om det någon läst för mig.

·         Jag kan läsa och förstå en kort text “på ytan” och "under ytan”.

 

 

Arbetssätt:

·         Robin, hjälp en Robot (arbetsbok och läxa)

·         Sagoskogen

·         ASL

·         Individuell läsning.

·         läsa olika typer av texter.

·         Textsamtal.

·         EPA.

·         Dialogisk högläsning.

·         Tolka olika typer av texter med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Begrepp att kunna:

"på ytan", "under ytan", "på djupet", sammanfatta, läsflyt, läsförståelse

 

Bedömningsunderlag:

·         Delta aktivt på lektionerna

·         Robin, Hjälp en robot (arbetsboken och läxan)

·         Skolverkets bedömningsstöd

·         Individuell läsning högt för mentor

·         Samtal om texter


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback