Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Läsutveckling v.35 -50 HT åk 1

Hökarängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Under hela läsåret kommer vi att arbeta med läsutveckling. Du kommer att få träna upp ditt läsflyt och din läsförståelse. Vi kommer bland annat läsa Hjälp, en robot och era egna texter i Sagoskogen.

Mål

·         Jag kan läsa Robin med flyt.

  • Jag kan läsa elevnära texter och återberätta handlingen..
  • Jag kan läsa elevnära faktatexter.

·         Jag kan återberätta handling muntligt eller skriftligt.

·         Jag kan namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter

·         Jag kan hitta ord i meningar

·         Jag kan förstå det jag läst och kan prata om det

·         Jag kan förstå och prata om det någon läst för mig.

·         Jag kan läsa och förstå en kort text “på ytan” och "under ytan”.

 

 

Arbetssätt:

·         Robin, hjälp en Robot (arbetsbok och läxa)

·         Sagoskogen

·         ASL

·         Individuell läsning.

·         läsa olika typer av texter.

·         Textsamtal.

·         EPA.

·         Dialogisk högläsning.

·         Tolka olika typer av texter med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Begrepp att kunna:

"på ytan", "under ytan", "på djupet", sammanfatta, läsflyt, läsförståelse

 

Bedömningsunderlag:

·         Delta aktivt på lektionerna

·         Robin, Hjälp en robot (arbetsboken och läxan)

·         Skolverkets bedömningsstöd

·         Individuell läsning högt för mentor

·         Samtal om texter


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter