Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Läsprojekt, tema hat - 9D HT20

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Vi läser, reflekterar och samtalar kring antingen boken "När hundarna kommer" skriven av Jessica Schiefauer, "Björnstad" av Fredrik Backman eller "The Hate You Give" av Angie Thomas. Du kommer få träna på att utveckla din läsförståelse, dina lässtrategier samt att samtala.

Syfte 

Genom att läsa och samtala om handlingen kommer du få utveckla din förmåga att:

  • använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
  • läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet
  • formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikt/er

Undervisning

  • Enskild läsning
  • Läslogg
  • Samtal och diskussioner i bokcirkelgrupper
  • Skrivning av resonerande text

 

Bedömning

Se matris.

För mer information om t.ex. grupper eller frågor till lässtoppen, se planering i Classroom.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Läsprojekt - 9D HT20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback