Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 5

Litet skåp

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Du kommer att få göra ett skåp.Du jobbar med sammansättning av de olika delarna med spikning och hur man sätter dit gångjärn.

Syftet med arbetsområdet

 • du formger ditt skåp
 • du lär dig använda de verktyg och redskap som behövs för att genomföra arbetet
 • du redovisar ditt arbete i Slöjdportfolion

Undervisningen

 • Presentation i grupp där vi går igenom hur man gör en enkel ritning
 • Göra en egen ritning med mått
 • Föra över måtten på träbit och såga med lämplig såg
 • Sammanfoga dina träbitar med spik
 • Såga till en lucka som ska dekoreras på valfritt sätt, och sedan hängas dit med gångjärn
 • Ytbehandling av ditt skåp
 • Skriva om ditt arbete samt lägga in en bild

Detta betyder för dig

 • du har egna idéer och kan göra din egen skiss 
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg och redskap som vi gått igenom
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du skriver i din redovisning vad du har arbetat med, hur arbetet har gått och varför

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter